Hem

Liselotte Englund Media

Kvalificerad kompetens inom traumajournalistik: medierapportering, medieexponering och medieberedskap vid olyckor och katastrofer.