Om oss

Liselotte Englund Media AB erbjuder kvalificerad kompetens inom journalistik, utbildning och kommunikation. Erfaren moderator.

Liselotte Englund är Fil Dr i journalistik och masskommunikation, forskare, utbildare samt journalist och redaktör med verksamhet över tre decennier.

Nordiske Mediedager 2011, Bergen. Foto: Trude S. Pedersen

JOURNALISTIK / SKRIBENTUPPDRAG
* Kompetent och kreativt redaktörskap för publikationer.
* Välskrivna och initierade artiklar, företrädesvis om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin samt kulturområdet.
* Biografier.

UTBILDNING / FÖRELÄSNING
* Medierapportering vid olyckor och katastrofer.
* Journalistiskt arbete vid traumatiska händelser.
* Kriskommunikation och medieberedskap för myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer.
* Vetenskapsjournalistik.
* Grundläggande journalistik, företrädesvis skrivande.

MODERATOR
Kunnigt, påläst, distinkt och lyhört moderatorskap till seminarium eller konferens.

I Liselotte Englund Media AB ingår också Englunds Förlag.
Aktuella utgivningar finns att tillgå via internetbokhandel och bibliotek.