Om

Liselotte Englund är fil dr i journalistik och masskommunikation, forskare, utbildare samt journalist och redaktör med verksamhet genom tre decennier.

Nordiske Mediedager 2011, Bergen. Foto: Trude S. Pedersen

SKRIBENT / REDAKTÖR
* Populärvetenskapliga produktioner inom humaniora och samhällsvetenskap samt medicin
* Språkbearbetning av texter
* Författande av biografier

UTBILDARE / FÖRELÄSARE
* Medierapportering vid olyckor och katastrofer
* Journalistiskt arbete vid traumatiska händelser
* Överlevandes upplevelser av medieexponering
* Kriskommunikation och medieberedskap för myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer

MODERATOR
* Seminarieledning och moderatorskap